Handledarträff: Starka och svaga studenter, påverkar det handledningen?

  • Startdatum: 2019-04-04 14:00
  • Slutdatum: 2019-04-04 16:00
  • Plats: Huddinge akademiska vårdcentral. Paradistorget 4, plan 2.

Målgrupp

Alla professioner som handleder studenter.

Program

Diskussioner om svaga och starka studenter, hur påverkar det handledningen för att stödja och lyfta studenten i dess lärande.

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagarna fått med kunskap kring handledning av starka och svaga studenter.

Diskussionsledare

Karin Björklund, Jenny Strandberg och Jacek Kaczynski

Arrangör

AKA:or inom Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via mail till jenny.strandberg@sll.se senast 1 april 2019.

Övrigt

Ytterligare information kan ges av Karin Björklund via mail: karin.b.bjorklund@sll.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera.