Målgrupp

Sjuksköterskor och distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare.

Program

Kort introduktion om handledning, därefter diskussion och reflektion utifrån era erfarenheter om att handleda blivande kollegor.

Diskussionsledare

Jenny Strandberg, Thomasine Gradén och Karin Björklund

Lärandemål

Efter fortbildningseftermiddagen ska deltagarna kunna reflektera om praktiska lösningar vid olika handledningssituationer.

Arrangör

AKA:or inom Flemingsbergs/Huddinge AVC

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Via mail till jenny.strandberg@sll.se  Senast den 14:e november.

Mer information

Ytterligare information kan ges av Jenny Strandberg, e-post: jenny.strandberg@sll.se

www.akademisktprimarvardscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera.