Målgrupp

Alla professioner som handleder studenter.

Program

Diskussioner om hur man skapar en god lärandemiljö för studenten.

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagarna fått med kunskap om hur man skapar en god lärandemiljö för studenten.

Diskussionsledare

Peter Lindberg, Karin Björklund, Jenny Strandberg och Jacek Kaczynsk

Arrangör

AKA:or inom Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt. Fika ingår.

Anmälan

Via mail till jenny.strandberg@sll.se senast 1 oktober 2019.

Övrigt

Ytterligare information kan ges av Peter Lindberg via mail: peter.lindberg@aleris.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera.