Målgrupp

Alla professioner.

Program

Bedömning och återkoppling av progression.

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagarna kunna reflektera om praktiska lösningar vid olika handledningssituationer.

Diskussionsledare

Jacek Kazcynski, Thomasine Gradén, Jenny Strandberg och Karin Björklund

Arrangör

AKA:or inom Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via mail till thomasine.graden@aleris.se, senast den 8:e mars.

Övrigt

Ytterligare information kan ges av Thomasine Gradén, på e-post: thomasine.graden@aleris.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är  på gång med mera.