Målgrupp

Alla professioner.

Program

Hur bedömer man studenters förmåga utifrån lärandemål i kliniska situationer?

Lärandemål

Efter fortbildningseftermiddagen ska deltagarna kunna reflektera om praktiska lösningar vid olika handledningssituationer.

Diskussionsledare

Jacek Kazcynski, Thomasine Gradén, Jenny Strandberg och Karin Björklund

Arrangör

AKA:or inom Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via mail till thomasine.graden@aleris.se, senast den 17:e oktober.

Övrigt

Ytterligare information kan ges av Thomasine Gradén, på e-post: thomasine.graden@aleris.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är  på gång med mera.