Målgrupp

Sjuksköterskor och distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och läkare.

Program

Kort introduktion om återkoppling, därefter diskussion och reflektion utifrån era erfarenheter.

Lärandemål

Efter fortbildningseftermiddagen ska deltagarna kunna reflektera om praktiska lösningar vid olika handledningssituationer.

Diskussionsledare

Jacek Kazcynski, Thomasine Gradén och Karin Björklund

Arrangör

AKA:or inom Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via mail till thomasine.graden@aleris.se, senast den 14:e september.

Övrigt

Ytterligare information kan ges av Thomasine Gradén, på e-post: thomasine.graden@aleris.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är  på gång med mera.