Målgrupp

Alla professioner som handleder studenter.

Program

Diskussioner om hur man ger återkoppling på ett konstruktivt sätt.

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagarna fått med kunskap om hur återkoppling kan ges.

Diskussionsledare

Peter Lindberg, Karin Björklund, Jenny Strandberg och Jacek Kaczynsk

Arrangör

AKA:or inom Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt. Fika ingår.

Anmälan

Via mail till jenny.strandberg@sll.se senast 22 oktober 2019.

Övrigt

Ytterligare information kan ges av Peter Lindberg via mail: peter.lindberg@aleris.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera.