Målgrupp

Alla professioner som handleder studenter.

Program

Bedömning och återkoppling av progression.

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagarna fått med kunskap kring återkoppling och kunna använda det i sitt handledarskap.

Diskussionsledare

Thomasine Gradén och Karin Björklund

Arrangör

AKA:or inom Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via mail till thomasine.graden@aleris.se Senast den 8 september.

Övrigt

Ytterligare information kan ges av Thomasine Gradén, på e-post: thomasine.graden@aleris.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera.