Handledarmöte på Mörby AVC

  • Startdatum: 2019-04-03 13:30
  • Slutdatum: 2019-04-03 16:00
  • Plats: Konferensrummet, Mörby vårdcentral. Mörby centrum. Golfvägen 8, plan 5, Danderyd

Välkommen till interprofessionellt handledarmöte på Mörby AVC!

Målgrupp

Handledare och andra intresserade

Program

Den här gången kommer vi att ta upp olika lärstilar. Vi kommer även att diskutera kring betydelsen av reflektion. Inbjudan riktar sig till dig i Mörby AVC-nätverk som handleder studenter och/eller har intresse för pedagogik och utbildningsfrågor. På träffarna utbyter vi erfarenheter och diskuterar runt studenter, pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning.

Arrangör

Mörby akademiska vårdcentral (AVC)

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Christina Olsson, e-post: christina.b.olsson@sll.se Senast den 29 mars.

Övrigt

Vi bjuder på kaffe, te och frukt.