Målgrupp

Handledare och andra intresserade

Program

Den här gången kommer vi att ta upp olika lärstilar. Vi kommer även att diskutera kring betydelsen av reflektion. Inbjudan riktar sig till dig i Mörby AVC-nätverk som handleder studenter och/eller har intresse för pedagogik och utbildningsfrågor. På träffarna utbyter vi erfarenheter och diskuterar runt studenter, pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning.

Arrangör

Danderyds akademiska vårdcentral (AVC)

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Christina Olsson, e-post: christina.b.olsson@sll.se Senast den 29 mars.

Övrigt

Vi bjuder på kaffe, te och frukt.