Välkommen till halvtidsseminarium under din verksamhetsförlagda utbildning. Gäller dig som är student på Sophiahemmet högskola. Ansvarig lärare Susanne Lundell Rudberg.