Målgrupp

Alla intresserade medarbetare är välkomna!

Syfte

Att lära känna och hitta stödfunktioner som underlättar arbetet inom primärvården. Den här gången handlar det om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Dagens teman

Kunskapsteam försäkringsmedicin på Akademiskt primärvårdscentrum berättar om sitt uppdrag, utmaningarna i arbetet med sjukskrivningar samt vad de kan erbjuda för fortbildning och utvecklingsstöd när det gäller sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Kom och inspireras och delta i diskussionen.

Arrangör

Jakobsbergs akademiska vårdcentral (AVC)

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan och information

Deltagandet är kostnadsfritt men anmäl dig gärna till Charlotta Nylén, e-post: charlotta.nylen@sll.se