På agendan:

Forskning

 • Hässelby Akalla AVC projekt - Kaisa Fritzell, AVC-samordnare
 • Akademiska primärvårdscentrum (APC). Vad händer där? - Eva Henriksen, Verksamhetschef
 • Information om vilka tjänster biblioteken.sll tillhandahåller - Charlotte Åberg

Utbildning med fokus på VFU-primärvård

 • Röda Korsets Högskola, Sjuksköterskeprogrammet - Ulla Thörnblom, Adjunkt
 • Karolinska Institutet
  • Sjuksköterskeprogrammet - Susanna Sandelius, Universitetsadjunkt
  • Fysioterapiprogrammet - Yvonne Kahlin, Universitetsadjunkt
  • Läkarprogrammet - Charlotte Hedberg, Klinisk adjunkt
  • Specialistsjuksköterskeexamen, inriktning distriktsjuksköterska - Päivi Kaila, Universitetslektor
  • Specialistsjuksköterskeexamen, inriktning barn och ungdom - Marina Reuterswärd, Universitetsadjunkt
 • Sophiahemmets Högskola
  • Barnmorskeprogrammet - Susanne Georgsson, Högskolelektor