Program

Diskussion gällande akademiska aktiviteter inom nätverksområdet. Återkommande teman rör hur vi skapar ett verksamhetsintegrerat lärande av hög kvalitet, hur klinisk forskning kan bedrivas samt frågor som rör samarbete mellan akademi och primärvård.

Målgrupp

Personal från vårdcentraler i Nacka, Värmdö och på Södermalm samt personal från högskolornas kliniska program.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Görs till Erik Hedman, kire.hedman@ki.se, dit ni också kan vända er till för att få ytterligare information.