Eftermiddagen riktar sig till all personal på primärvårdsenheter i Mörby akademiska vårdcentrals nätvek. Föreläsare är Mats Danielsson, ”Etikettdoktorn”, distriktssköterska och professionell föredragshållare. Mats är sedan 10 år en av Sveriges mest anlitade experter på framgångsrikt bemötande och vett och etikett - och framför allt hur det hänger ihop. Han är ofta omnämnd som auktoritet inom området och får frekvent uttala sig i TV, radio och tidningar. http://matsdanielsson.se/

Inbjudan kommer att skickas ut under hösten.