Målgrupp

Sjuksköterskor och distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och läkare.

Program

Kort introduktion om peer learning handledning, därefter diskussion och reflektion utifrån era erfarenheter.

Lärandemål

Efter fortbildningseftermiddagen ska deltagarna kunna reflektera om praktiska lösningar vid olika handledningssituationer.

Diskussionsledare

Jenny Strandberg, Thomasine Gradén och Karin Björklund.

Arrangör

AKA:or inom Flemingsbergs/Huddinge AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via mail till jenny.strandberg@sll.se Senast den 15 april.

Övrigt

Ytterligare information kan ges av Jenny Strandberg, e-post: jenny.strandberg@sll.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är på gång med mera.