Utbudet för hösten 2017 ser du här!

KTC på Jakobsbergs sjukhus drivs gemensamt av Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral och JakobsbergsGeriatriken och är en avdelning avsedd för praktisk träning av kliniska och kommunikativa färdigheter.

Till detta finns attrapper, apparatur och simulatorer till hjälp.  Syfte med ett KTC är att erbjuda studenter och personal möjlighet till att praktiskt träna kliniska färdigheter för att bli säkrare i sin nuvarande och framtida profession.

Övning ger färdighet och färdighet ger patientsäkerhet!

Personal och studenter hälsas hjärtligt välkomna att bli bättre genom träning på KTC.

Under hösten kommer vi ha olika teman, då vi fokuserar lite extra på ett område men givetvis kan man träna på det mesta i mån av plats. Ansvarig grupp eller personal kommer att finnas på plats för att visa och hjälpa till om det önskas.

Datum

13/9 EKG – elektrodernas placering, Bladderscan – viktiga moment att tänka på! (Maria Brofalk, usk geriatriken

20/9 Kompressionslinda och mäta ut kompressionsstrumpor (Parisa, podiatriker Jkb VC)

27/9 ”Ditt val ”– träna utifrån dina behov (Maria Brofalk finns på plats, Jakobsbergsgeriatriken)

4/10 Sårvård – hygien och förbandsval (sårvårdsgruppen, Jakobsbergsgeriatriken)

11/10 MTA – visar våra apparater: Hb, P-glukos, PK, Ailos.( MTA-gruppen, geriatriken)  

18/10 Axelundersökning och injektionsteknik (Fahime läkare och Ninni, sjukgymnast Jkb AVC, för läkare) OBS! Kl 13:00-15:00, Ej drop in

25/10 Piccline – en workshop (Picclinegruppen, geriatriken)

1/11 EKG – elektrodernas placering, Bladderscan – viktiga moment att tänka på! (Maria Brofalk, usk geriatriken.

8/11 Sårvård – hygien och förbandsval (sårvårdsgruppen, Jakobsbergs geriatriken)

15/11 Urologi, suturering och öron, rektoskopi (Fahime läkare Jkb VC, för läkare)

22/11 Kompressionslinda och mäta ut kompressionsstrumpor (Parisa, podiatriker Jkb VC)

29/11 ”Ditt val” – träna utifrån dina behov (Maria Brofalk finns på plats)

6/12 MTA – visa våra apparater: Hb, P-glukos, PK, Ailos. ( MTA-gruppen, geriatriken)  

13/12 Piccline – en workshop (Picclinegruppen, geriatriken)

Tid

13:00 - 15:00 (OBS: 18/10 13:00 - 15:00)

Målgrupp

Studenter och personal

Kostnad

Kostnadsfritt

Kontaktpersoner

KTC ansvariga geriatriken

Kerstin Talback kerstin.ask-talback@sll.se

Maria Brofalk  maria.brofalk@sll.se, 070-4841140

Primärvården

Ninni Åkesson ninni.akesson@sll.se

Anmälan

Geriatrikens personal anmäler sig i samråd med närmsta chef på G-mappen/KTC, det är Drop-In fast föranmälan krävs. Detta för att vi ska veta hur många som kommer/tillfälle.

Primärvådens personal anmäler sig till Ninni Åkesson: ninni.akesson@sll.se