Fortbildningen sker i samverkan med Regionalt cancercentrum och riktar sig till alla som möter patienter med komplicerade sår i primärvården.  

Vi börjar med en fika för att sedan få ta del av hur man ska ta hand om komplicerade sår. Föreläsare är författarna till det regionala vårdprogrammet för maligna tumörsår, Susanne Dufva, specialistsjuksköterska och Liselotte Sahlberg, specialistsjuksköterska.

Anmälan senast måndagen den 7 november via mail till christina.b.olsson@sll.se.