Målgrupp

Alla studenter, oavsett profession, som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården.

Aktivitet

Tillsammans diskuterar vi ett patientfall för ökad kunskap och förståelse om min egen och andra professioners arbetsuppgifter och roll i primärvården.

Lärandemål

  • Att få ökad förståelse för andra professioner arbete om aktuellt fall. 
  • Att utveckla färdigheter och förhållningssätt till teamarbete och kommunikationer över professionsgränserna.

Föreläsare

Seminariet leds av ansvariga Akor på Huddinge/Flemmingsbergs AVC.

Arrangör

Huddinge / Flemmingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Maila till jenny.strandberg@sll.se senast den 21:a april.

Övrigt

Kontakta jenny.strandberg@sll.se för ytterligare information.