Program

14:30 Välkomna – information samt interaktiv undersökning

14:45 Emanuel Dworsky, ST-läkare på S:t Eriks akademiska VC presenterar sitt VESTA-projekt “Systematisk screening för riskbruk av alkohol bland patienter på S:t Eriks Vårdcentral” där data samlats in genom webbformuläret AUDIT-C.

15:30 Q&A, bensträckare/digital fika

15:45 Karin Hyland, specialistläkare i psykiatri på Riddargatan 1 presenterar pågående forskning inom alkoholberoende, bl.a. internetbaserad KBT-behandling samt en sammanfattning av resultaten från studien “Treatment of alcohol use disorders in Primary care: perceptions among General practitioners”.

Lärandemål

Efter seminariet ska deltagare ha tillförskaffat sig övergripande kunskap om alkoholvanor, riskbruk och beroende samt reflekterat/diskuterat kring kvalitetsarbete på vårdcentral och pågående forskning inom temat.

Plats

Digitalt & interaktivt seminarium via Zoom

Övrigt

Frågor kring seminariet kan ställas till panos.papachristou@ki.se

Anmälan

Via denna länk, senast 1 december 2020.