Målgrupp

Alla studenter, oavsett profession, som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården.

Aktivitet

Vi diskuterar tillsammans med en patient hens vård och rehabilitering för ökad kunskap och förståelse i de olika perspektiven.

Lärandemål

  • Att få ökad förståelse för andra professioners arbete om aktuellt fall.
  • Att utveckla färdigheter och förhållningssätt till teamarbete och kommunikation över professionsgränserna.

Föreläsare

Seminariet leds av ansvariga Akor på Huddinge/Flemmingsbergs AVC.

Arrangör

Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via mejl till jenny.strandberg@sll.se senast 24 oktober 2019.

Övrigt

För mer info kontakta jenny.strandberg@sll.se