Målgrupp

Alla studenter, oavsett profession, som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården.

Aktivitet

Vi diskuterar tillsammans med en patient hens vård och rehabilitering för ökad kunskap och förståelse i de olika perspektiven.

Lärandemål

  • Att få ökad förståelse för andra professioners arbete om aktuellt fall.
  • Att utveckla färdigheter och förhållningssätt till teamarbete och kommunikationer över professionsgränserna.

Plats

Digitalt via Zoom, länk skickas dagen innan aktivitet.

Föreläsare

Seminariet leds av ansvariga Akor på Huddinge AVC

Arrangör

Huddinge AVC

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Via mail till peter.lindberg@aleris.se, senast den 6/10.

Mer info

För mer information kontakta peter.lindberg@aleris.se