Målgrupp

Alla studenter, oavsett profession, som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården.

Program

Tillsammans diskuterar vi ett patientfall för ökad kunskap och förståelse om min egen och andra professioners arbetsuppgifter och roll i primärvården.

Lärandemål

  • Att få ökad förståelse för andra professioners arbete om aktuellt fall.
  • Att utveckla färdigheter och förhållningssätt till teamarbete och kommunikation över professionsgränserna.

Föreläsare

Seminariet leds av ansvariga Akor på Huddinge/Flemmingsbergs AVC.

Arrangör

Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via mejl till jenny.strandberg@sll.se senast 28 april 2019.

Övrigt

För mer info kontakta jenny.strandberg@sll.se