Målgrupp

Handledare och studenter (ssk, dsk, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut).

Program

Interprofessionellt hembesök av (några) studenter under handledning. Gemensam genomgång och analys av patientens fall på mottagningen. Formulering av åtgärder och remiss vidare till berörda professioner i patientens vårdkontaktnät.

Arrangör

Hässelby Akalla Akademiska Vårdcentral

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Till Marie Haga, e-post: britt-marie.haga@sll.se, senast den 27 januari.

Övrigt

Ta tunnelbanas gröna linje mot Hässelby strand, hållplats Hässelby gård. Vårdcentralen ligger i samma hus som apoteket.