Case-seminarium: Diskutera ett patientfall utifrån ett interprofessionellt perspektiv

  • Startdatum: 2018-10-11 13:30
  • Slutdatum: 2018-10-11 16:00
  • Plats: Huddinge vårdcentral, Paradistorget 4, plan 2, konferensrummet

Specialiseringen inom hälso- och sjukvården ställer ökade krav på samverkan mellan olika yrkesgrupper. Interprofessionellt samarbete leder till ökad patientsäkerhet med en förbättrad och effektivare vård och rehabilitering.

Målgrupp

Alla studenter, oavsett profession, som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården.

Program

Tillsammans diskuterar vi ett patientfall för ökad kunskap och förståelse om min egen och andra professioners arbetsuppgifter och roll i primärvården.

Lärandemål

  • Att få ökad förståelse för andra professioners arbete om aktuellt fall.
  • Att utveckla färdigheter och förhållningssätt till teamarbete och kommunikation över professionsgränserna.

Föreläsare

Seminariet leds av ansvariga Akor på Huddinge/Flemmingsbergs AVC.

Arrangör

Huddinge/Flemingsbergs AVC

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Via mail till thomasine.graden@aleris.se senast den 4:e oktober.

Övrigt

För mer info kontakta thomasine.graden@aleris.se