Målgrupp

Alla studenter, oavsett profession, som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården

Aktivitet

Tillsammans diskuterar vi ett patientfall för ökad kunskap och förståelse om min egen och andra professioners arbetsuppgifter och roll i primärvården.

Föreläsare

Seminariet leds av ansvariga AKor på Huddinge/Flemmingsbergs AVC.

Lärandemål

  • Att få ökad förståelse för andra professioner arbete om aktuellt fall.
  • Att utveckla färdigheter och förhållningssätt till teamarbete och kommunikationer över professionsgränserna.

Arrangör

Huddinge/Flemmingsbergs AVC.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Via e-post till thomasine.graden@aleris.se senast den 18 oktober.

Övrigt

Ytterligare information kan ges av thomasine.graden@aleris.se