Seminarierna vänder sig till dig som är student, oavsett profession och termin. Seminariet utgår ifrån ett autentiskt ”pappersfall” som tillhandahålls i början av seminariet.   

Anmäl dig senast 9 maj till eirini.mazneikou@sll.se