Målgrupp

Alla professioner som handleder studenter inom Stockholms län.

Program

Diskussioner om hur man ger återkoppling på ett konstruktivt sätt.

Diskussionsledare

Peter Lindberg och Karin Björklund.

Lärandemål

Efter fortbildningen ska deltagarna fått med kunskap om hur återkoppling kan ges.

Plats

Digitalt via Zoom, länk skickas dagen innan aktivitet.

Arrangör

AKor inom Huddinge AVC

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Via mail till peter.lindberg@aleris.se, senast den 4/11 2020.

Mer info

Ytterligare information kan ges av Peter Lindberg via mail: peter.lindberg@aleris.se

www.akademisktprimärvårdscentrum.se kan du hålla dig uppdaterad om uppdaterad om eventuella förändringar i programmet och andra kurser som är  på gång med mera.