Listen

På gång

Aktivitet - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.

Tid - Navigera i filterlistan med tabbtangenten på tangentbordet. Öppna och välj i listan med enter.