Säg ja till en student!

Som patient kan du få frågan om att träffa en student när du beställer tid på en akademisk vårdcentral eller på någon mottagning i dess nätverk. Det är viktigt att studenterna får ta del av dina erfarenheter.

Om du ger ditt medgivande till att undersökas och behandlas av en student som handleds av vårdcentralens erfarna personal innebär det flera fördelar för dig, samtidigt som du bidrar till värdefullt lärande för framtidens sjukvårdspersonal.

Mer tid med studenten

Studenterna goda möjligheter att ta hand om dig och kunskap från deras utbildning tillsammans med handledarnas samlade kunskap och erfarenhet gör att du blir väl omhändertagen.

Studentledd mottagning

På alla AVC:er finns det periodvis studenter som utbildar sig till läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut etc. Vid Gustavberg AVC och Jakobsberg AVC finns dessutom studentledd utbildningsmottagning. Där leder studenterna arbetet under kunnig handledning av legitimerad sjukvårdspersonal.

Att träffa en student har alltså flera fördelar - samtidigt som du får en bra behandling gör du en insats för att vi i Stockholms län har en excellent vård också i framtiden.