Var med och utveckla framtidens primärvård

På de Akademiska vårdcentralerna och i dess nätverk bedrivs patientnära utveckling och forskning. När du besöker oss kan du bli tillfrågad om du vill delta i något av våra projekt.

Du som patient har viktiga kunskaper och erfarenheter att förmedla, något som behövs både i utbildningen av studenter och i utvecklingen av framtidens vård.