Allt för dig som patient

De akademiska vårdcentralerna, AVC:erna, och nätverket runt dem är först och främst till för dig som patient - för att du ska få en god och säker vård.

Akademiska vårdcentralerna har nära relationer till vårdutbildningar samt forskning vid universitet och högskolor.

Du som patient har viktiga kunskaper och erfarenheter att förmedla, något som behövs både i utbildningen av studenter och i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Fakta om Akademiska vårdcentraler

Bakom utbildnings-, forsknings- och utvecklingsnätverket Akademiska vårdcentraler, AVC, står Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, högskolorna Ersta Sköndal, Röda Korset och Sophiahemmet. Första januari 2015 gick AVC in det nybildade Akademiskt primärvårdcentrum, tillsammans med delar av Centrum för Allmänmedicin, CeFAM.