Framtidens primärvård är här

I Akademiska vårdcentralers nätverk byggs framtidens primärvård redan idag. Här knyts utbildning, forskning och utvecklingsarbete för primärvården till vardagen på vårdcentralerna. Här sätts patienten i centrum.

Bakom utbildnings-, forsknings- och utvecklingsnätverket Akademiska vårdcentraler, AVC, står Region Stockholm, Karolinska Institutet, högskolorna Ersta Sköndal, Röda Korset och Sophiahemmet. Första januari 2015 gick AVC in det nybildade Akademiskt primärvårdcentrum, tillsammans med delar av Centrum för Allmänmedicin, CeFAM.

I dag finns det åtta noder i AVC-nätverket. De fyra första startade 2011: de akademiska vårdcentralerna Jakobsberg, Liljeholmen, Hässelby/Akalla och Gustavsberg. Under 2014 utökades AVC-noderna med ytterligare fyra: Danderyd, Huddinge/Flemingsberg, S:t Erik och Tiohundra Norrtälje. Verksamheten är ännu i ett uppbyggnadskede.