Projektgrupp om Studenthandledning

Sedan mars 2014 påger ett pedagogiskt projekt vars syfte är att tillsammans med en interprofessionell projektgrupp från Liljeholmens vårdcentral och BVC, utforma modeller för handledning som ska göra det lättare och roligare att handleda och öka mängden interprofessionella aktiviteter. 

Ett annat syfte är att metoderna/modellerna lätt ska kunna integreras i den vanliga verksamheten på alla vårdcentraler och rehab enheter.

De utarbetade handledningsmodellerna ska finnas publicerade på "Handledarsidan" där AVC-nätverkets studenthandledare ska finna information, tips och råd.

I detta projekt ingår också en pedagogisk utbildning för studenthandledare från alla professioner: "Introduktion till pedagogik och lärande" motsvarande 1,5 Hp

En kurs på två halvdagar som vi på AVC genomför med stöd av CKU-Stockholm. Den är obligatorisk som grund för fortsatta kurser inom CKU:s Stepping Stones kurser.

Vi gör den för våra handledare på vårdcentralen och utvidgar deltagarunderlaget VT-15 till Aleris Rehab Liljeholmen.