Nya strategier för förbättrat omhändertagande av patienter med hjärtsjukdomar i primärvården

 Projektets syfte är att försöka uppnå ett förbättrat omhändertagande av patienterna med hjärtsjukdom i primärvården, i enlighet med gällande kliniska riktlinjer för dessa sjukdomar.

Bakgrund

Hjärtsjukdomarna kranskärlssjukdom, förmaksflimmer och hjärtsvikt är vanliga kroniska sjukdomar som oftast omhändertas i primärvården. Enligt vetenskapliga studier har patienter med dessa sjukdomar inte optimal behandling, i förhållande till gällande nationella riktlinjer, vilket kan innebära sämre livskvalitet, större risk för allvarliga komplikationer samt ökad dödlighet för patienterna.

Syfte

Projektets syfte är att försöka uppnå ett förbättrat omhändertagande av patienterna med hjärtsjukdom i primärvården, i enlighet med gällande kliniska riktlinjer för dessa sjukdomar.

Metod

I en randomiserad kontrollerad interventionsstudie med åtta vårdcentraler i Stockholm prövas en ny interventionsmodell. Förutom att utbilda läkarna om riktlinjerna så presenteras relevanta patientdata för läkarna vid patientbesöken och läkarna får uppge vilka hinder som funnits när riktlinjerna inte kunnat uppfyllas. Resultat av interventionen förväntas bli att följsamheten till riktlinjerna ökar jämfört med omhändertagandet utan intervention.

Erfarna allmänläkare som ingått i studien intervjuas om vad de ser som nya strategier för att bättre kunna följa riktlinjerna. Slutligen sammanställs dessa strategier till en modell som kan användas som ett verktyg i primärvården för att uppnå ett bättre omhändertagande av hjärtpatienterna, med generellt förbättrad hälsa och ökad livskvalitet som följd.

Finansiering

Anslag från SFO-vård 2012+2013 samt PPG 2014

Tid

Doktorandprojekt, flerårigt
Personer som arbetar i projektet: Mattias Athlin, Liljeholmen, Handledare: Eva Toth-Pal
Samarbetspartner/s: allmänmedicinska enheten, KI samt Hic/LIME