Personcentrerad vård inom primärvården

Studien syftar till att identifiera hinder för person-centrerad vård som relaterar till värderingar och normer samt personal och patienter upplever begreppen person-centrering och delaktighet.

Det är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Studien genomförs inom primärvård, psykiatri och pediatrik.

Under två veckor per år i två år kommer patienter och personal på Jakobsbergs AVC får svara på en enkät efter varje besök kring hur de såg på mötet, grad av delaktighet etc. Personalen kommer också att få utbildning i ämnet.

En pilot kommer att genomföras våren 2015 och sedan kommer projektet att starta hösten 2015.