Arbetsmiljölyftet

För att primärvården ska lyckas med att möta förväntningarna ställda i planen för framtidens hälso- och sjukvård behöver vi planera för och förebygga ohälsa hos personalen. Det här projektet görs inom "Kulturpaletten för kvinnors hälsa".

Medarbetare anger ofta att de inte har tid för reflektion och att det finns få ”ventiler” för att minska risk för frustration och stress. För att primärvården ska lyckas med att möta förväntningarna ställda i planen för framtidens hälso- och sjukvård behöver vi planera för och förebygga ohälsa hos personalen. Det här projketet görs inom "Kulturpaletten för kvinnors hälsa".

Syftet med detta projekt är därför att ge möjlighet till kulturaktiviteter under eller i anslutning till arbetstid för att minska risken för stress och sjukskrivning och att medarbetarna ska orka ge en god patientcentrerad vård och vara goda förebilder och handledare för studenterna. Jakobsbergs AVC har sökt och fått medel till detta för alla intresserade verksamheter i nätverket.

Man har i tidigare studier kunnat visa att kulturaktiviteter skyddar mot utvecklande av stress och utmattningssyndrom hos vårdpersonal. Utifrån programmet Kulturpaletten (www.kulturhalsoboxen.se) har man tagit fram en modell för ”train the trainer” och denna modell kan vi nu erbjuda till medarbetare inom Jakobsbergs akademiska vårdcentral’s nätverk.

Modellen består av följande:

  1. Två seminarium med forskare från Uppsala universitet och kulturarbetare från projektet Kulturpaletten (teori och praktik)
  2. Initiering av aktivitet tillsammans med lokala kulturarbetare med systematisering utifrån verksamhetens målsättning och behov (behovsanalys)
  3. Uppföljning tillsammans med forskare och verksamhetschef

Alla primärvårdsverksamheter i nätverket bjuds nu in till att delta i satsningen. De som vill delta får utse 1-2 medarbetare som får gå ”trainer”-utbildningen. Dessa medarbetare ska sedan sprida informationen vidare och genomföra olika aktiviteter i sina respektive verksamheter efter att en behovsanalys är gjord. Behovsanalysen sker i samarbete med forskare från Uppsala universitet och Jakobsbergs AVC. Beroende på behovsanalysens resultat och medarbetarnas intresse, kommer man att kunna välja vilka aktiviteter ”paletter” som man vill fokusera på inom sin verksamhet.

Trainer-utbildningen kommer att påbörjas under andra kvartalet 2014 och avslutas första kvartalet 2015, detta kommer att inkludera en behovsanalys för respektive verksamhet. Lokala aktiviteter kommer sedan attpågå andra och tredje kvartalet och utvärderas under sista kvartalet 2015. För de medarbetare som deltar i trainer-utbildningen kommer en ersättning på 800 kr/timme att utgå.