Apotekarstöd vid läkemedelsgenomgångar i primärvård

För att hitta ett arbetssätt som är anpassat efter primärvårdens behov i Stockholm kommer projektet Apotekarstöd vi läkemedelsgenomgångar i primärvård att genomföras i Jakobsberg.

Sedan Socialstyrelsen 2012 kom med riktlinjer för läkemedelsgenomgångar, har arbetet med att implementera dessa pågått i Stockholms läns landsting.

Från primärvården har man efterfrågat ett apotekarstöd vid genomförandet, vilket förekommer i flera andra landsting. För att hitta ett arbetssätt som är anpassat efter primärvårdens behov i Stockholm kommer projektet Apotekarstöd vi läkemedelsgenomgångar i primärvård att genomföras i Jakobsberg.


En apotekare kommer att projektanställas under två. Apotekaren kommer att vara placerad på Jakobsbergs akademiska vårdcentral, men även betjäna andra vårdcentraler i Järfälla kommun. Under det första projektåret kommer en eller flera arbetsmodeller att tas fram och prövas. Föreslagna modeller kommer sedan att utvärderas för att få ett bra beslutsunderlag för fortsatt verksamhet. Apotekaren kommer att finnas på plats runt årsskiftet.

Projektet finansieras inom ramen för regeringens äldresatsning.