Utvärdering av Fysisk aktivitet på recept, FaR

Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) har fått uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen att utvärdera hur Fysisk Aktivitet på Recept fungerar i primärvården.

Studien är i planeringsstadiet. Mörby AVC har tackat ja till att delta.