Patello Femoralt Smärt Syndrom, PFS

Studien är en klinisk fall-kontrollstudie utifrån frågeställningen: Är det vanligaste knäproblemet ett ryggproblem?

Patello Femoralt Smärt Syndrom, PFS, även kallad främre känsmärta/bioknä. PFS är sannorlikt den vanligaste av alla knädiagnoser i vården. Orsaken till besvären är ännu okänd, därmed saknas också effektiv behandling.


Studien är en klinisk fall-kontrollstudie utifrån frågeställningen: Är det vanligaste knäproblemet ett ryggproblem?


Studien är ett sammarbete mellan två läkarkandidater som gör sitt examensarbete med handledning av blivande doktorand Sofie Blume och med. dr. Bo Christer Bertilson. Studien genomförs på Flemingsbergs vårdcentral.