Lumbago och samsjuklighet

Registerstudie av VAL-databasens patientdiagnosmaterial för att finna samband mellan olika medicinska tillstånd kopplat till lumbago ischias.

Vilka sjukdomar utgör vanligaste samsjuklighet med lumbago ischias och vilket kommer först? Depression eller värk?

Registerstudie av VAL-databasens patientdiagnosmaterial för att finna samband mellan olika medicinska tillstånd.