I-team

En klinik studie med pedagogisk vinkling som utvärderar effekterna av ett strukturerat omhändertagande av dessa patienter. Studien görs i forma av ett magisterarbete i samarbete mellan sjuksköterskan Jenny Sandberg och distriktsläkare på Huddinge AVC.

I-diagnoser innefattar diagnoser som högt blodtryck och andra problem med hjärta/kärl. Dessa är mycket vanliga i primärvården och orsakar stora samhällskostnader.

I-team är en klinik studie med pedagogisk vinkling som utvärderar effekterna av ett strukturerat omhändertagande av dessa patienter.

Studien görs i forma av ett magisterarbete i sammarbete mellan sjuksköterskan Jenny Sandberg och distriksläkare på Huddinge AVC.