Dercum

Studien undersöker om de smärtsamma fettknölar i underhunden är gentiskt kodade och/eller har en immunologisk bas, som i framtiden skulle kunna behandlas. Den första Dercummottagningen i världen kommer att startas på Huddinge AVC.

Derkums sjukdom drabbar framförallt kvinnor och innebär att patienten utvecklar mycket smärtsamma fettknölar i underhuden. Orsaken till besvären är ännu okänd, därmed saknas också effektiv behandling. Studiens hypotes är att det kan finnas en genetisk orsak.

Studien undersöker om de smärtsamma fettknölar i underhunden är gentiskt kodade och/eller har en immunologisk bas, som i framtiden skulle kunna behandlas.

Den första Dercummottagningen i världen kommer att startas på Huddinge AVC, där noggrann registrering av de smärtsamma knölarnas utbredning, patientanamnes, heriditet men också genetisk kodning av biopsimaterial. Mottagningen kommer att etableras på Huddinge VC.

Samfinaniseras av Huddinge/Flemingsberg AVC, Immunologkliniken på Karolinska sjukhuset och fondmedel från Reumatikerförbundet.