Vad utmärker kvinnor med långvariga kvarstående ryggbesvär efter förlossningen – en longitudinell prospektiv studie

En studie i samarbete med Karolinska institutet. 

Minst hälften av alla kvinnor som väntar barn har ont i ryggen någon gång under graviditeten och en del får fortsatta besvär. Många får problem och svårt att klara dagliga aktiviteter, vilket kan leda till sjukskrivning.

Ryggsmärta kan ha många orsaker bl.a. kan psyksociala faktorer och sättet man hanterar att man har ont spela roll för hur ont det gör och för hur länge man har ont.

Studier visar att kvinnor med ryggsmärta under graviditeten oroade sig för att smärtan skulle bli värre och undvek vissa rörelser.

De som oroade sig mest eller hade svårast med aktiviteter hade störst risk för ont i ryggen även efter graviditeten. För att kunna hjälpa de som har ont och för att minska risken för långvariga besvär behöver vi veta mer.

Varför får en del gravida kvinnor ont i ryggen och svårt att röra sig, medan andra inte får det och på vilket sätt hanterar de att de har ont?

Ökad kunskap och förståelse om ryggsmärta vid graviditet, möjliggör att effektiva åtgärder kan sättas in.

Cirka 20 gravida kvinnor som söker sjukgymnast för ryggsmärta kommer att intervjuas både under och efter graviditeten. De får frågor om hur de tror att olika faktorer spelar roll för att de har ont.

De får också berätta om vilka strategier de använder för att hantera att de har ont.

Resultatet från studien ökar kunskapen om ryggsmärta under graviditet, blir användbart vid val av åtgärd/behandling och ger upplysningar om vad som behövs för att minska utvecklingen av långvariga besvär.

Ansvarig för studien

Christina Olsson, med. dr.