Föreställningar, farhågor och förväntningar, en kvantitativ och kvalitativ studie i primärvården i Sverige

Ett projekt i primärvården om konsultationens struktur och dess betydelse.

"Föreställningar, farhågor och förväntningar, en kvantitativ och kvalitativ studie i primärvården i Sverige" är ett projekt i primärvården om konsultationens struktur och dess betydelse.

För sjukvårdspersonal kan det vara svårt att på kort tid skapa en bra kontakt med patienten så att det som besöket egentligen avser blir bra omhändertaget utifrån patientens egen föreställning, förväntan och ev. rädsla/oro. Av vårdgivaren krävs både lyhördhet, empati och goda kunskaper om medicinska fakta.

Syftet med detta projekt är att belysa betydelsen av att lyssna in patientens föreställningar, farhågor och förväntningar vid besök hos olika vårdgivare i primärvården. Vi kommer att undersöka detta genom att vända oss till patienter och deras distriktsläkare, distriktssköterskor och sjukgymnaster där tid är bokad.

Hittills har sex vårdcentraler rekryterats för enkätinsamling och ytterligare mottagningar inom Danderyds AVC kommer att informeras och tillfrågas om de vill delta. Detta är en möjlighet att få svar på om man som vårdgivare har lyckats få fram det som är viktigast för patienten.

Ansvarig för projektet

Eivor Wiking, distriktsläkare, med.dr Danderyds AVC