Pågående forskning och utvecklingsprojekt

Primärvårdsforskning är viktig för Akademiska vårdcentraler. Här hittar du en förteckning över forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår vid respektive AVC. 

Forskning och utvecklingsprojekten kan handla om allt från att testa ny medicin i behandling av stora sjukdomsgrupper både fysiska och psykiska, till att studera vårdens administration.