Teledermatologi vid handläggning av hudtumörer i primärvården

 Syftet med studien har varit att undersöka patientflödet och vilka hudtumörer dessa patienter uppvisar samt att utvärdera om metoden är kostnadseffektiv.

Bakgrund

Hudcancer ökar generellt och ett stort antal patienter söker för hudförändringar inom primärvården. Allmänläkarna har många gånger begränsad erfarenhet och kunskap om handläggning av hudtumörer. Teledermatologi (TD) har potentialen att bli en enkel och säker metod som kan användas för att handlägga och diagnosticera pigmenterade eller ickepigmenterade hudtumörer.

Syftet med studien har varit att undersöka patientflödet och vilka hudtumörer dessa patienter uppvisar samt att utvärdera om metoden är kostnadseffektiv.

Metod

Dermicus är ett telemedicinskt system som kan ses som en vidare utveckling av den inom sjukvården vedertagna pappersremissen. Med Dermicus kan den remitterande parten, förutom text, bifoga digitala bilder med hjälp av smartphone och dermatoskop för att öka möjligheten för mottagaren att ge optimal rådgivning om den fortsatta kliniska handläggningen. I denna studie undersöktes och dokumenterades patientflödet, hur lång tid patienterna hade väntat innan första läkarbesöket, vilken typ av tumörer de uppvisade samt hur de handlades. Hälso- och sjukvårdskostnaderna beräknades med hjälp av schablonkostnader.

Resultat

Sextio patienter som sökte under 5 månaders tid på Jakobsbergs AVC undersöktes med TD via smartphone. Studien visade att 77 % av patienterna kunde handläggas i primärvården. Tiden till konsultationssvar var i snitt 1,4 dagar. Användandet av TD i primärvården sparar cirka 37 % av de totala kostnaderna utifrån schablonberäkning.

Konklusion

TD kan minska väntetider och förenkla logistiken samt sannolikt sänka vårdkostnader. På så sätt kan TD avlasta hudklinikerna, men fler studier behövs för att bekräfta detta. Implementering och användning av teledermatoskopi inom primärvården kan genom ett snabbare och mer effektivt omhändertagande bli en framtida framgångsfaktor genom att minska risken för patienter att utveckla allvarlig hudcancer.

  • Författare: Septimiu Enache, ST Läkare i allmänmedicin, Jakobsbergs AVC
  • Vetenskaplig handledare: Elisabeth Rydwik med Dr, Leg Sjukgymnast, samordnare Jakobsbergs AVC
  • Vetenskaplig bihandledare: Johan Heilborn Överläkare, Sektionschef TumörHudkliniken Karolinska