Pedagogiskt utvecklingsprojekt på Jakobsbergs AVC

Syftet med projektet var att utveckla den pedagogiska kompetensen hos handledarna och den interprofessionella lärandemiljön för studenterna samt att öka möjligheterna för verksamheterna att kunna ta emot fler studenter/elever.

Projektet bestod av två delar:

Utvecklandet av en studentledd mottagning på Jakobsbergs AVC samt att stödja handledarna i nätverket.

Inför starten av en den studentledda mottagning genomfördes en genomgång av kursplaner och lärandemål genomfördes, liksom logistik kring de olika studentprofessionernas VIL-placeringar samt planering för hur handledarna skulle arbeta på mottagningen.

Mottagningen utrustades och personal och handledare var delaktiga i processen.
En pedagogisk seminarie-serie togs fram i samarbete med Röda Korset och Akademiskt primärvårdscentrum. Student/elev-ansvariga från alla verksamheter i nätverket bjöds in till fyra träffar för att få fördjupad kunskap om:

  • introduktionens betydelse för lärandet
  • interprofessionellt lärande
  • peer-learning
  • feedback

Enkäter visade att studenter och patienter var mycket nöjda med mottagningen.

Studenterna uppskattade att de har fått ta ett större ansvar, att handledarna har haft tid för dem samt att de har fått utökade möjligheter till peer learning och interprofessionella lärandeaktiviteter och patienterna angav att de var mycket nöjda med hur de hade blivit bemötta och behandlade på den studentledda mottagningen och att de hade fått hjälp med det som de sökte för. Antal studenter ökade med ca 25% (10-60%) under 2014.

Tretton personer deltog i seminarieserien och utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda med upplägg och innehåll. Seminarie-serien kommer att ges igen under hösten 2015.