Effekter av träning på balans, muskelstyrka och fysisk aktivitet efter utprovning av rollator hos äldre personer

Projektet syfte var att undersöka om förändringar i balans, funktionell muskelstyrka och fysisk aktivitetsnivå uppkommer vid användning av rollator hos nya brukare över 65 år, som samtidigt tränar balans- och muskelstyrka under 3 månader. 

Syftet var att undersöka om träning av balans och muskelstyrka under tre månader kan förändra balans, funktionell muskelstyrka, fysisk aktivitet och fallrädsla hos äldre personer som börjar använda rollator.

En randomiserad kontrollerad studie med intervention i form av progredierad balansträning och funktionell styrketräning två gånger i veckan i 12 veckor. Sextio personer över 65 år i eget boende delades in i interventionsgrupp respektive kontrollgrupp. Resultaten utvärderades med MiniBESTest, Chairstand test, Step test, Falls Efficacy Scale International (FES (I)) och Physical Activity Scale for Elderly (PASE).

Resultat

Studien har inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad vad gäller balansförmåga, funktionell muskelstyrka, fysisk aktivitetsnivå eller rädsla att falla mellan grupperna. En signifikant förbättring av funktionell muskelstyrka har påvisats i träningsgruppen,

Sammanfattning

Studien har inte kunnat påvisa några skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen. Studien indikerar att balans- och styrketräning i grupp ökar den funktionella muskelstyrkan. Fortsatta studier behövs för att få mer kunskap om vilka personer som bäst behöver balans- och styrketräning. Dessutom behöver träningsupplägget förtydligas och val av utvärderingsmetoder behöver beaktas vid fortsatta studier.