Avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt

Primärvårdsforskning är viktigt för Akademiska vårdcentraler. Här är en förteckning över forsknings- och utvecklingsprojekt som är avslutade.