AVC stärker primärvårdsforskningen

På de akademiska vårdcentralerna och i deras nätverk bedrivs forskning och utvecklingsarbete nära patienterna. Där genomförs alltifrån uppsatsarbete till internationella forskningsprojekt.

Forskning och utvecklingsprojekten kan handla om allt från att testa ny medicin i behandling av stora sjukdomsgrupper både fysiska och psykiska, till att studera vårdens administration.